น้ำอัลคาไลน์ คืออะไร ?

น้ำอัลคาไลน์

น้ำดื่มเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่างๆในร่างกาย เป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นการดื่มน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพ น้ำดื่มนั้นมีหลายแบบให้เราเลือก เช่น น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำกลั่น น้ำต้ม น้ำกรอง น้ำประปา น้ำแร่ น้ำผสมวิตามิน และน้ำอัลคาไลน์ ซึ่งในปัจจุบันนั้น น้ำอัลคาไลน์กำลังถูกพูดถึงในวงกว้างว่าช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกาย วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำด่างกันค่ะ

น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water) คือ น้ำดื่มที่มีค่าความเป็นด่าง รวมถึงมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการผสมอยู่อย่างมากมาย อาทิเช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโปรเทสเซียม อีกทั้งน้ำอัลคาไลน์เป็นน้ำที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้ง่ายที่ร่างกายจะทำการดูดซึมน้ำเข้าไปใช้ประโยชน์ยังส่วนต่างๆ จึงทำให้น้ำด่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าน้ำธรรมดา อีกทั้งยังมีความเป็นกรดด่างที่ให้สมดุล พอเหมาะกับร่างกายของมนุษย์ จึงเข้าไปช่วยป้องกันร่างกายจากการทำลายของกรดส่วนเกินที่เป็นต้นเหตุของโรคร้ายต่างๆ และช่วยฟื้นฟูร่างกายด้วยการชะล้างของเสียลงลึกถึงระดับเซลล์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ง่ายและแข็งแรงมากขึ้นนั่นเอง

น้ำอัลคาไลน์ในทางวิทยาศาสตร์

น้ำอัลคาไลน์ PH.PNG
Contact Live Healthy.png
Call.png

ค่า pH เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำมีความเป็นด่างมาก น้ำอัลคาไลน์จะต้องมีแร่ธาตุที่เป็นด่าง เช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม และมีศักยภาพในการลดการเกิดออกซิเดชันรีดักชัน (Oxidation Reduction Potential) ซึ่งออกซิเดชันรีดักชัน หรือ ORP นั้นคือ ดัชนีชี้วัดความสะอาดของน้ำและความสามารถในการทำลายสารปนเปื้อน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทดสอบคุณภาพน้ำ ยิ่งค่า ORP ติดลบมากเท่าไร สารต้านอนุมูลอิสระก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งน้ำอัลคาไลน์มีค่า ORP เป็นลบอยู่ที่ประมาณ -300 ถึง -700 และเต็มไปด้วยอิเลกตรอนจำนวนมากที่ทำให้ออกซิเจนที่ไม่เสถียรในร่างกายเกิดภาวะเป็นกลาง

น้ำอัลคาไลน์เป็นผลของกระบวนการแยกองค์ประกอบทางเคมีของน้ำด้วยไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า กระบวนการอีเล็คโทรลิซิส (Electrolysis) ซึ่งเป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยตรงไปในน้ำผ่านแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วลบ (Cathode) ซึ่งจะได้น้ำอัลคาไลน์ที่มีประจุลบและแผ่นตัวนำไฟฟ้าขั้วบวก (Anode) ซึ่งจะได้น้ำอะซิดิกที่มีประจุบวกและผลที่ได้อีกอย่างคือ แร่ธาตุในน้ำที่มีความเป็นด่าง จะถูกแยกตัวออกจากแร่ธาตุในน้ำที่มีค่าความเป็นกรด ทำให้น้ำนี้ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีความเป็นด่าง คือ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโปแตสเซียม ส่วนของน้ำอาซิดิกจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีความเป็นกรด คือ คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัส

 

นอกจากนี้ในระหว่างกระบวนการอีเล็คโทรลิซิส จะทำให้กลุ่มโมเลกุลในน้ำลดลงจากปริมาณ 11 ถึง 13 โมเลกุลต่อกลุ่ม ลดเหลือเพียง 6 โมเลกุลต่อกลุ่มน้ำ และนี้คือผลลัพธ์ที่ทำให้น้ำอัลคาไลน์มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าน้ำธรรมดา โดยในทางวิยาศาตร์เรียกชื่อน้ำที่มีจำนวนกลุ่มโมเลกุลที่ลดลงกว่าปกตินี้ว่า “Electrolyzed Reduced Water” หรืออีกชื่อว่า “Restructured Alkaline Water” ด้วยความที่น้ำอัลคาไลน์มีจำนวนของกลุ่มโมเลกุลเล็กลงไปครึ่งหนึ่ง จึงช่วยทำให้ร่างกายที่ดื่มน้ำนี้เข้าไปจะสามารถดูดซึมน้ำเข้าไปยังเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เซลล์ เนื้อเยื้อ ตลอดจนอวัยวะในร่างกายได้รับความชุ่มชื้นได้มากขึ้น และยังพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญได้ดีและเร็วขึ้น ช่วยให้เซลล์ขับล้างของเสียที่ไม่ดีต่อร่างกายเผาผลาญออกทางเซลล์ได้ง่าย เป็นการช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย (Detoxification)

 

จึงนับได้ว่าการดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นกระบวนการธรรมชาติในการขับล้างของเสียออกจากร่างกายที่ดีอีกทางหนึ่ง และในกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสนั้น ทำให้น้ำอุดมไปด้วยไอออนประจุลบ (Negative ions) เป็นผลให้น้ำมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยต้านและทำลายสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ชะลอวัย ชะลอการเสื่อมของร่างกาย รวมทั้งการเกิดโรคร้ายต่างๆ

น้ำอัลคาไลน์ที่ได้จากกระบวนการอิเล็คโทรลิซิส เต็มไปด้วยคุณสมบัติดังนี้

 1. สมดุลความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่ต้องไปดึงแร่ธาตุอัลคาไลน์ที่เก็บสะสมไว้ เช่นในกระดูกและฟัน เพื่อมาทำการปรับสมดุลกรดของเสียในร่างกาย

   

 2. มีแร่ธาตุอัลคาไลน์ในรูปประจุอิออน ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

   

 3. น้ำอัลคาไลน์ที่ได้จากกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสจะมีโมเลกุลเล็กลง ทำให้ร่างกายดูดซึมได้ง่าย และขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดี เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง ทำให้รู้สึกสดชื่น

   

 4. มีประจุลบสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี (Excellence Antioxidant) และเป็นธรรมชาติ ช่วยชะลอวัย ความเสื่อมต่างๆ และโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคร้าย โรคข้อเสื่อม โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

น้ำอัลคาไลน์ให้คุณประโยชน์ด้านใดบ้าง?

หากได้รับออกซิเจนและน้ำที่เพียงพอต่อร่างกาย จะช่วยขับสารพิษต่างๆที่เข้ามาในร่างกาย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้มีระบบความจำที่ดีอีกด้วย โดยการดื่มน้ำอัลคาไลน์นั้นจะช่วยปรับสมดุลของออกซิเจนในกระแสเลือดซึ่งส่งผลดีต่อร่างกายและระบบการทำงานในร่างกายให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการจับไขมันส่วนเกินและโลหะหนักในร่างกายได้ นอกจากนี้การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาชี้

 1. ปรับสมดุลค่า pH ของกรดในร่างกาย (Neutralize Balance) น้ำอัลคาไลน์สามารถเข้าไปปรับสมดุลเป็นกรดในร่างกายที่เกิดจากความเครียด กังวล อาหารจานด่วน น้ำอัดลม กาแฟ เหล้า บุหรี่ มลพิษต่างๆ ผลวิจัยโดย ดร.โรเบิตท์ โอ ยัง ผู้เขียนหนังสือ “The pH Miracle for Weight loss” กล่าวว่า “ร่างกายจะสร้างเซลล์ไขมันเพื่อจะดักจับและสมดุลกรดเกินในร่างกาย” และนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนและมีไขมันส่วนเกิน ดังนั้นการดื่มน้ำอัลคาไลน์จะช่วยปรับสมดุลกรดเกินในร่างกาย นอกจากนั้นยังช่วยให้กระเพาะอาหารผลิตน้ำย่อยที่มีความเป็นกรดสูงแต่ตรงกันข้ามกันร่างกายก็จะผลิต bicarbonates ซึ่งมีความเป็นด่างสูง ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ซึ่งจะเป็นผลดีในการสมดุลกรดในร่างกายเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ควรดื่มน้ำนี้ทันทีหลังจากที่เพิ่งรับประทานอาหารอิ่มเพราะจะทำให้ลดความเข้มข้นของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารจะทำให้ลดความเข้มข้นของน้ำย่อยในกระเพาะ

   

 2. น้ำอัลคาไลน์ช่วยต้านอนุมูลอิสระและชะลอวัย (Anti-Oxidant and Anti-Aging) โดยน้ำที่ได้จากกระบวนการอิเล็คโทรลิซิสจะมีประจุลบสูงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเยี่ยม ช่วยลดการเสื่อมของเซลล์ และดีเอ็นเอในร่างกายอย่างดี การเสื่อมของวัย การเกิดโรคของความเสื่อมต่างๆ เช่น  โรคกระดูกพรุน ไขข้อ ผิวหนัง เกิดมาจากการถูกทำลายของเซลล์ในร่างกายโดยกรดของเสียจากการเผาผลาญอาหารและสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ดังนั้นการดื่มน้ำอัลคาไลน์จะช่วยสมดุลกรดของเสียในร่างกาย ยังช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วย โรคร้าย และการแก่ก่อนวันอันควรอีกด้วย

   

 3. มีขนาดโมเลกุลลดลง เนื่องจากกระบวนการอิเล็คโทรลิซิส ทำให้ขนาดโมเลกุลลดลงเหลือ 6 โมเลกุลต่อกลุ่ม วึ่งมีขนาดเล็กมากกว่ามากเมื่อเทียบกับน้ำธรรมดา เช่นน้ำปะปา น้ำจากเครื่องกรองน้ำระบบธรรมดาทั่วไป น้ำแร่ น้ำบรรจุขวดทั่วไป โดยน้ำที่มีโมเลกุลเล็กจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก ดังต่อไปนี้
   

  • ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เช่น กระแสเลือดและผลังเซลล์ได้ง่าย (Better Penetration) จึงสามารถนำพาสารอาหาร อ็อกซิเจน สารต้านอนุมูลอิสระ เข้าสู่เซลล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้ร่างกายสามารถรับสารอาหารได้ดีขึ้น เผาผลาญอาหารได้มากขึ้น อีกทั้งยัง เหมาะสำหรับผู้ป่วย โรคร้าย

    

  • ช่วยขับล้างสารพิษออกจากเซลล์ได้ง่าย เนื่องจากกลุ่มโมเลกุลที่เล็กลงจึงซึมเข้าเซลล์ได้ง่ายก็สามารถออกจากเซลล์ได้ง่ายเช่นกัน และสามารถนำเอากรดของเสียที่เซลล์เผาผลาญขับล้างออกจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดและขจัดออกทางไต ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ที่ทดลองดื่มน้ำอัลคาไลน์เป็นครั้งแรก อาจจะมีอาการมึนงง เนื่องจากการที่น้ำถูกดูดซึมและทำการขับของเสียออกมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบสนองฉับพลัน

    

  • ให้ความชุ่มชื้นที่ดีกว่า เพราะมีโมเลกุลน้ำที่เล็กลง ทำให้ดื่มได้ง่าย และดื่มได้มากขึ้น น้ำอัลคาไลน์มีรสชาติดี ด้วยกลุ่มโมเลกุลเล็กลงจึงไปกระตุ้นปุ่มรับรสบนลิ้นได้ดีขึ้น ส่งผลให้ร่างกายได้รับความชุ่มชื้น ทำให้ร่างกายทำงานดีขึ้น แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้น

    

  • ช่วยลดความดันโลหิตและโรคเบาหวาน จากการวิจัยในประเทศจีน พบว่าการดื่มน้ำอัลคาไลน์ในผู้ที่มีความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดสูง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ส่งผลให้อาการเหล่านั้นลดลง อีกทั้งยังช่วยลดความหนืดของเลือด ซึ่งอาจช่วยลดความเครียด โรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย

    

  • ช่วยระบบการขับถ่าย ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ ทำความสะอาดลำไส้ ล้างสารพิษในร่างกาย ซึ่งทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น ส่งผลให้การดูดซึมอาหารและการเผาผลาญของร่างกายดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

    

  • มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม เป็นต้น น้ำอัลคาไลน์มีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้สามารถละลายแร่ธาตุที่มีประโยชน์ออกมาจากอาหารได้ดี และสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการออกกำลังกาย จะช่วยลดอาการขาดน้ำ กำจัดความอ่อนเพลีย เพราะแร่ธาตุสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็ว

    

ดูแลร่างกายด้วยการดื่มน้ำอัลคาไลน์

น้ำอัลคาไลน์ มีประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ คำแนะนำในวัยเด็กที่ดื่มน้ำอัลคาไลน์ อายุ 4 – 12 ปี ควรดื่มน้ำที่ค่า pH 8.5-9 ส่วนผู้ใหญ่ที่ดื่มน้ำอัลคาไลน์ใหม่ๆ ควรเริ่มต้นที่ pH 8.5-9 ก่อนเช่นกัน หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ จะสามารถดื่มที่ 9 pH ได้เป็นประจำ และหากออกกำลังกายร่วมด้วยนั้น แนะนำที่ pH 9.5 ส่วนผู้ใดที่ต้องการนำน้ำอัลคาไลน์ไปใช้ในการล้างผักผลไม้ เนื้อสัตว์ หุงข้าว ชงกาแฟ สามารถทำได้ แต่ต้องใช้น้ำในระดับ pH ที่ 10

น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำด่าง เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

ผลวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำด่าง ในทางการแพทย์

ด้านการลดน้ำหนักไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของไขมัน คอสเลสโตรอล คาร์โบไฮเดรต หรือแคลอรี่ แต่มันเป็นเรื่องของกรด ถึงน้ำหนักที่เราใฝ่ฝันไว้ จึงเป็นเพียงเรื่องของการรักษาสมดุลค่า pH ที่ละเอียดอ่อนมากของเลือดในร่างกายเรา โดยผลการวิจัยของ ดร.โรเบิร์ต โอ ยัง เรื่องการดำเนินชีวิตเพื่อความสมดุลทางเคมีในร่างกายของคุณ เปลี่ยนรูปร่างในเบาบางลง รูปร่างให้เหมาะสมกับน้ำหนัก เป็นธรรมชาติและอยู่คงที่ถาวร สิ่งที่ดีที่สุดคือการขจัดเซลล์ไขมันที่ไม่จำเป็นในร่างกายออกไปได้ ร่างกายเรามีสภาวะความเป็นด่างอ่อนๆ แต่ด้วยสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์การกินการอยู่ล้วนก่อให้เกิดกรดเข้าไปในร่างกายแทบทั้งสิ้น เช่น การดื่มน้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยว อาหารทอด ความเครียด เป็นต้น

มีนักวิจัยหลายท่านได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับน้ำอัลคาไลน์ ในเรื่องของประสิทธิภาพ อาทิเช่น การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของน้ำด่าง น้ำอัลคาไลน์ในทางการแพทย์ ดร.อ๊อตโต วอร์เบิร์ก ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีระวิทยา ในปี พ.ศ.2474 ผู้ค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคร้ายโดยร้อยละ 99 เกิดจากการที่ร่างกายมีสภาวะเป็นกรดมากกว่าสภาวะปกติถึง 1000 เท่า ทำให้ตัวร้ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในภาวะขาดอ็อกซิเจน เซลล์ปกติจะมีค่า pH อยุ่ 7.35 เมื่อเซลล์ร้ายมีค่า pH สูงกว่า 7.5 ก็จะตาย และถ้าถึง 8 เซลล์ร้ายจะตายในทันที


 

และยังมีผลการศึกษาของ ดร.ฮิโรมิ ชินย่า (Dr.Hiromi Shinya) ในปี พ.ศ.2511 ได้ใช้น้ำด่าง (Alkaline Water) ที่ผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้า รักษาผู้ป่วยโรคร้ายในลำไส้และทำการตรวจโดยกล้องส่องลำไส้ พบว่าสามารถรักษาโรคร้ายได้ ต่อมาในปี 2547 จึงมีการเสนอให้ใช้น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water) ในการช่วยป้องกันและรักษาโรคร้ายที่มหาวิทยาลัยคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ำอัลคาไลย์ โดย Jamie A. Koufman ได้ศึกษาเรื่อง Potential Benefits of pH8.8 Alkaline Drinking Water as an Adjunct in the Treatment of Reflux Disease พบว่า น้ำดื่มอัลคาไลน์ ที่มีค่า pH 8.8 มีความแตกต่างจากน้ำดื่มแบบธรรมดาปกติ โดยน้ำดื่มที่มีค่า pH 8.8 มีคุณสมบัติในยับยั้งน้ำย่อย pepsin ให้อยู่ในรูป inactive แบบ irreversible ดังนั้นการบริโภคน้ำอัลคาไลน์อาจมีผลประโยชน์ทางการรักษา สำหรับผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนได้


 

ในเมื่อทุกคนทราบกันดีว่า น้ำนั้นสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก ดังนั้นคุณภาพของน้ำที่ใช้ดื่มจึงสำคัญยิ่งยวดไม่แพ้ปริมาณของน้ำที่เราดื่มเช่นกันเพื่อที่จะรักษาความแข็งแรงและสมบูรณ์ของสุขภาพของเรา ร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้เป็นอัลคาไลน์ และถูกออกแบบมาให้ทำงานในโหมดอะซิดิก น้ำอัลคาไลน์จึงเหมาะกับร่างกายของเราที่สุด

น้ำดื่มอัลคาไลน์

12 ปี การันตีด้วยรางวัลมากมาย
ทั้งคุณภาพ และการให้บริการ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำด่าง เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
award1.jpeg
น้ำดื่มอัลคาไลน์ น้ำด่าง เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์

Frequently Asked Questions

ชื่อ / รุ่น / ราคา / คุณสมบัติการใช้งาน / การสั่งซื้อ / ประกัน / การติดตั้ง / การดูแล / อายุการใช้งาน / เป็นเจ้าแรกของไทยมั้ย? มีมากี่ปี? มีความเชี่ยวชาญหรือผลงานวิจัยอ้างอิงมั้ย?


บริษัท ลีฟ เฮลต์ที้ จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ มาแล้ว 12 ปี จนเป็นที่ไว้วางใจ ของคลีนิค, แพทย์, หน่วยงานและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่สนใจการดูแลสุขภาพ ทำให้เรามียอดขายอันดับ 1 ด้านน้ำอัลคาไลน์ในประเทศไทย สินค้าที่แบ่งเป็น 3 หมวดหมู่ 1. หมวดพรีเมี่ยม ชื่อรุ่น KYK มี 2 รุ่นแบ่งตามจำนวนเพลทแผ่นไทเทเนียมชุบทองคำขาว แผ่นอิเล็กโทรดนี้ยิ่งมีมากก็เพิ่มพื้นที่ผิวอิเล็กโทรไลซิสทำให้การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ และเพิ่มศักยภาพการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระ รุ่น KYK Gen II & KYK 33000 (2 รุ่นนี้คุณสมบัติเหมือนกันแตกต่างกันที่ดีไซน์เท่านั้น )

 • Elecrode Plates 7 Plates (7 แผ่นอิเล็กโทรด)
 • มีระบบ Auto Clean อัตโนมัติ ทำให้แผ่นอิเล็กโทรดสะอาด ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ
 • หน้าจอแสดงสถานะการใช้งานในปัจุบันโชว์ค่า pH ที่เลือก และจำนวนลิตรคงเหลือของไส้กรองก่อนเข้าสู่ระบบ Electrolysis
 • ระบบทัชสกรีน พร้อมเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษ ใช้งานง่าย
 • มีระบบ Safety เครื่องหยุดทำงานเมื่อพบกระแสไฟฟ้าเกิน หรืออุณภูมิที่สูงกว่าปกติ
 • เลือกการใช้งาน pH ได้ถึง 9 ระดับ เพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานได้เจาะจงมากขึ้น
 • มีประจุลบ ค่า ORP -200 ถึง -400 ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
รุ่น KYK 25000 สี Red Wine
 • Elecrode Plates 5 Plates (5 แผ่นอิเล็กโทรด) มีระบบ Auto Clean อัตโนมัติ ทำให้แผ่นอิเล็กโทรดสะอาด ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเสมอ
 • หน้าจอแสดงสถานะการใช้งานในปัจุบันโชว์ค่า pH ที่เลือก และระบบเตือนเวลาหมดอายุของไส้กรองก่อนเข้าสู่ระบบ Electrolysis
 • ระบบทัชสกรีน พร้อมเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษ ใช้งานง่าย
 • มีระบบ Safety เครื่องหยุดทำงานเมื่อพบกระแสไฟฟ้าเกิน หรืออุณภูมิที่สูงกว่าปกติ
 • เลือกการใช้งาน pH ได้ถึง 9 ระดับ (ตามแผ่นโชว์ประโยชน์ค่า pH)
 • มีประจุลบ ค่า ORP -200 ถึง -400 ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ
2. หมวด ระบบกรองแบบ Nano Alkaline รุ่น Hot and Cold มีแบบตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น
 • ชุดไส้กรองสามารถกรองละเอียดได้ถึง 0.001 ไมครอนเหมาะกับทุกพื้นที่ ที่มีสภาพน้ำทั่วไป สามารถกรองสิ่งสกปรก แบททีเรีย เชื้อไวรัส พร้อมทั้งสามารถผลิตน้ำค่า pH8.5-9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ได้นำ้สะอาดปราศจากสิ่งเจอปน มีแร่ธาตุ และค่า pH ที่ช่วยในการปรับสมดุลให้สู่รางกาย
 • สะดวกสบาย สามารถกดน้ำร้อน ประมาณ 94 องศา และน้ำเย็น ประมาณ 4 ดื่มได้ทุกเวลา
 • สวิสต์เปิดปิด โหมดน้ำร้อน น้ำเย็น แยกกัน สามาถปิดโหมดที่ไม่ใช้งานได้
 • ระบบประหยัดไฟมากใช้ไฟเพียง น้ำร้อน 450 วัตต์ น้ำเย็น 110 วัตต์
 • ถังสต๊อคน้ำขนาดใหญ่ น้ำเย็น 3.8 ลิตร น้ำร้อน 1.5 ลิตร (ตั้งโต๊ะ)น้ำเย็น 7.5 ลิตร น้ำร้อน 5 ลิตร ทำให้คุณสบายใจได้หากน้ำประปาไม่ไหล ยังคงมีน้ำดื่มสต๊อคอย่างเพียงพอ
3. หมวด ระบบกรองแบบ RO Alkaline รุ่น Hot and Cold มีแบบตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น
 • ชุดไส้กรองสามารถกรองละเอียดได้ถึง 0.001 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก แบททีเรีย เชื้อไวรัส เหมาะกับพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำกร่อย น้ำเค็ม น้ำบาดาล นอกจากได้น้ำที่สะอาดแล้ว ยังสามารถผลิตน้ำค่า pH8.5-9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำได้ได้นำ้สะอาดปราศจากสิ่งเจอปน มีแร่ธาตุ และค่า pH ที่ช่วยในการปรับสมดุลให้สู่รางกาย
 • สะดวกสบาย สามารถกดน้ำร้อน ประมาณ 94 องศา และน้ำเย็น ประมาณ 4 ดื่มได้ทุกเวลา
 • สวิสต์เปิดปิด โหมดน้ำร้อน น้ำเย็น แยกกัน สามาถปิดโหมดที่ไม่ใช้งานได้
 • ระบบประหยัดไฟมากใช้ไฟเพียง น้ำร้อน 450 วัตต์ น้ำเย็น 110 วัตต์
 • ถังสต๊อคน้ำขนาดใหญ่ น้ำเย็น 3.8 ลิตร น้ำร้อน 1.5 ลิตร (ตั้งโต๊ะ)น้ำเย็น 7.5 ลิตร น้ำร้อน 5 ลิตร ทำให้คุณสบายใจได้หากน้ำประปาไม่ไหล ยังคงมีน้ำดื่มสต๊อคอย่างเพียงพอ
จุดเด่นของสินค้าและบริการมีอะไรบ้าง?


รุ่น KYK ผลิตน้ำที่ให้ค่า pH ถึง 9 ระดับ : ทำให้ใช้งานได้คุ้มค่าและหลากหลาย ใช้วัสดุอุปกรณ์เกรดการแพทย์ ได้รับรองมาตรฐานจาก FDA & KFDA ให้เป็นเครื่องมือแพทย์ นำเข้าจากประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลมากที่สุดในระดับสากล กว่า 80 สิทธิบัตร และ 30 รางวัลจากทั่วโลก ดีไซน์สวยเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงของบ้าน หมวด ระบบกรองแบบ RO Alkaline รุ่น Hot and Cold : มีหลายดีไซน์ให้เลือก ดีไซน์สวยเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงของบ้าน ติดตั้งง่ายดูแลรักษาง่าย ได้น้ำที่ทรงคุณค่าสู่ร่างกาย ในราคาประหยัด หาเทียบกับการซื้อน้ำในแต่ละเดือน หรือการซื้อน้ำที่มีแร่ธาตุทั่วไป น้ำร้อนสามารถชงชากาแฟ ได้รสและกลิ่นที่ดีมาก และน้ำเย็นฉ่ำ หลีกเลี่ยงการใช้น้ำแข็ง ทำให้เด็กๆ ดื่มน้ำเย็นได้ตลอดเวลา มีปุ่มล๊อคน้ำร้อน ทำให้เด็กๆมากดเล่นน้ำร้อนจะไม่ไหลปลอดภัย สต๊อคน้ำพร้อมใช้พร้อมระบบวัดระดับน้ำอัตโนมัติเมื่อน้ำถูกจ่ายออก ระบบจะกรองน้ำใหม่ มาสต๊อคไว้อัตโนมัติ ประหยัดไฟมากกว่า ใช้กาต้นน้ำและตู้เย็นที่ต้องเปิดปิด อย่างมาก โดยทั่วไปกาต้มน้ำจะใช้ไฟ 1500วัตต์แต่ ทั้งเครื่องของเราใช้ไฟ ไม่ถึง 600 วัตต์และยังสามารถปิดสวิสต์ในอุณหภูมิที่ไม่ต้องการใช้ได้ด้วย การดูแลรักษาแสนประหยัด 1 ปีเปลี่ยนไส้กรองยกเซท 3990 บาท เท่ากับใช้น้ำเพียงลิตรละ 1.3 บาทเท่านั้น เทียบกับการซื้อน้ำแร่ หรือขวด pH 8.5 โดยทั่วไป ถือว่าประหยัดกว่าสุดๆ RO Alkaline : สำหรับบ้านที่ ประสบปัญหาน้ำประปาเค็ม หรือกร่อย ช่วงทะเลหนุน หรือที่บ้านใช้น้ำบาดาล แต่อยากดื่มน้ำอัลคาไลน์หรือน้ำที่มีแร่ธาตุ เราแนะนำระบบนี้ที่จะช่วยให้น้ำที่ออกมาสะอาด ปราศจากรสชาติเค็ม แต่ยังคงมีแร่ธาตุและให้ค่า pH 8.5 ระบบนี้เราเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่นำเข้า การบริการหลังการขาย แบบ On Site Service ไม่ต้องยกเครื่องมากที่ศูนย์ เราเข้าดูแลท่านถึงบ้าน (ในจังหวัดที่มีศูนย์บริการ) ที่สำคัญ ในอนาคตหากตัว บอดี้เราเปลี่ยนโฉม เปลี่ยนดีไซนต์ขนาดของไส้กรองยังคงเท่าเดิม ทำให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าอายุการใช้งานของเครื่องยาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และหมดปัญหาไส้กรองตกรุ่นไม่มีไส้กรองเปลี่ยน บางยี่ห้อเปลี่ยนโฉมทุกๆ 5 ปี ภาระตกที่ลูกค้าต้องซื้อเครื่องใหม่เพราะรุ่นเก่าไส้กรองยกเลิกการผลิต Nano Alkaline เหมาะกับทุกพื้นที่ ติดตั้งง่าย นอกนั้นเหมือน Nano alkaline มีให้เลือกหลายสี หลายดีไซน์
น้ำอัลคาไลน์ เหมาะกับใคร?


เหมาะกับทุกคนที่รักการดูแลสุขภาพ และต้องการความคุ้มค่าสำหรับการดื่มน้ำ และต้องการการฟื้นฟูร่างกายให้ได้รับการปรับสมดุลอย่างเหมาะสม
ทำไมต้อง LIVE HEALTHY ?


Live Healthy มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ 12 ปี มียอดขายอันดับ 1 ด้านน้ำอัลคาไลน์อย่างต่อเนื่อง มีให้เลือกหลากหลายรุ่น มีบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ เครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เป็นเหมือนดั่งเฟอร์นิเจอร์ของบ้าน ใช้งานง่าย ครบประโยชน์ จบในเครื่องเดียว
ติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง?


ต้องการสอบถามรายละเอียด ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า หรือสนใจสินค้า และต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line : https://line.me/R/ti/p/%40livehealthy Inbox : https://m.me/Livehealthythailand www.LiveHealthy.co.th หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายขาย กรุงเทพฯ Head office ✆ 089-333-7770, 089-333-7771 ฝ่ายขาย เชียงใหม่ ✆ 092-504-3777 ฝ่ายขาย อุดร ✆ 080-0636634 ✆ 083-783-7733 ฝ่ายขาย ภูเก็ต ✆ 088-768-8255 ฝ่ายขาย ลำปาง ✆ 091-298-5691 ฝ่ายขาย แพร่ ✆ 099-269-8887 ฝ่ายขาย พิจิตร ✆ 089-672-1680 ฝ่ายขาย พิษณุโลก ✆ 063-664-1632 เยี่ยมชมสินค้าของเราได้ที่ : Central บางนา ชั้น4 หรือ เอ็มโพเรียม ชั้น 3
ข้อมูลเบื้องต้นก่อนการดื่มน้ำอัลคาไลน์


เด็กๆ สามารถดื่มน้ำอัลคาไลน์ได้ไหม? ถ้าคุณใช้น้ำอัลคาไลน์ที่มีระดับค่าอ่อนๆ เช่น 8. 5 สำหรับการทำอาหารสำหรับเด็กๆ เด็กจะมีอุจาระ สีเหลืองทองซึ่งจะเป็นการเสริมภูมิป้องกันอีกด้วย โดยทั่วไปเเล้วเด็กที่ดื่มนมเเม่จะป่วยน้อยกว่าเด็กที่ดื่มนมผงสำเร็จรูป จากผลวิจัยของประเทศญี่ปุ่น เมื่อคุณเเม่เตรียมอาหารของเด็กด้วยการใช้น้ำ อัลคาไลน์เป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหาร หรือใช้สำหรับชงนมผงของลูกๆ เด็กๆ จะมีสุขภาพดี เเละเสริมภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี เหมือนได้ดื่มนมเเม่ เราควรดื่มน้ำปริมาณเท่าไหร่ต่อวัน? มีบางคนกล่าวว่า ผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำประมาณ 2 ลิตรต่อวัน เเละบางคนก็กล่าวว่าควรดื่มน้ำ 30 มิลลิลิตรต่อกิโล อย่างไรก็ตาม ทางการเเพทย์ไม่มีจำนวนระบุเฉพาะเจาะจงว่าควรดื่มน้ำจำนวนเท่าไหร่ต่อวัน ประโยชน์หลักของการดื่มน้ำคือการนำเอาของเสียออกจากร่างกาย ดังนั้นจำนวนของการดื่มน้ำขึ้นอยู่กับเเต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นคนออกกำลังกายหนัก หรือเป็นคนดื่มหนัก คุณอาจต้องการดื่มน้ำมากกว่า เพราะร่างกายของคุณต้องการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย โดยเฉพาะคนที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ดื่มสุรามาก และสูบบุหรี่ ร่างกายมีความเย็นเกิน ทำให้กลัวกับการดื่มน้ำ? ถ้าร่างกายของคุณมีความเย็นเกินไป การดื่มน้ำมากเกินไป บางครั้งอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องอย่างง่ายดาย และการที่ดื่มน้ำที่ต้มสุกแล้วอาจทำให้สารอาหาร หรือเเร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ การดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีคุณสมบัติที่ถูกดูดซึมโดยง่าย จะไม่ก่อให้เกิดอาการปวดท้อง ถึงเเม้ว่าร่างกายของคุณจะมีความเย็น หรือความอ่อนล้าของร่างกาย ดังนั้นการที่จะดื่มน้ำอัลคาไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นควรดื่มในระดับต่ำเเละควรเป็นน้ำที่มีอุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิที่ต่ำขึ้น เเละเพิ่มจำนวนน้ำที่มากขึ้น ถ้าคุณเป็นโรคบวมน้ำง่ายไม่ว่าจะดื่มน้ำใดๆ ก็ตาม สามารถดื่มน้ำ อัลคาไลน์ได้หรือไม่? สามารถดื่มน้ำอัลคาไลน์ได้อย่างเเน่นอน ถ้าคุณเป็นคนบวมน้ำง่าย เเต่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเเต่อย่างไร แต่ที่คุณมีอาการบวมง่ายอาจเกิดจากระบบเผาผลาญ, ระบบดูดซึมอาหาร, ระบบ หมุนเวียน รวมถึงระบบขับถ่ายไม่ดี โดยเฉพาะ เมื่อบุคคลที่มีลักษณะเเบบนี้จะมีสภาพร่างกายไม่ค่อยดี ทำให้บวมน้ำได้ง่าย แม้คุณจะดื่มน้ำเพียงเเก้วเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามการที่ได้ดื่ม น้ำอัลคาไลน์จะทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำได้อย่างง่ายดาย ทำให้ระบบหมุนเวียนเเละระบบขับถ่ายในร่างกายดี จะไม่ทำให้ร่างกายของคุณบวมน้ำโดยที่คุณ สามารถค่อยๆ ดื่มจำนวนทีละน้อยๆ ในเเต่ละวัน น้ำชนิดไหนที่ควรดื่ม เมื่อคุณรับประทานยา? ขึ้นอยู่กับยาที่รับประทาน น้ำอัลคาไลน์สามารถดูดซึมได้เร็ว เเละอาจลดประสิทธิภาพ ด้วยการรวมตัวของเเร่ธาตุ เเละ องค์ประกอบของสิทธิภาพของยาได้ ดังนั้น การที่คุณจะรับประทานยา คุณไม่ควรดื่มน้ำอัลคาไลน์ ควรดื่มน้ำในโหมดของน้ำสะอาดเท่านั้น (Purified) ค่า pH ระดับไหนเหมาะกับร่างกายของคุณมากที่สุด? สำหรับค่า pH ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย ค่า pH ภายในร่างกาย ควรอยู่ในระดับ 7.35 –7.45 ซึ่งจะเป็นค่าอัลคาไลน์อ่อนๆ และ ค่า pH ของความเป็นกรดอ่อนๆ ควรจะอยู่ในระหว่าง 4.5 – 5.8 ถ้าเราดื่มน้ำอัลคาไลน์มากเกินไป ร่างกายเราจะมีความเป็นอัลคาไลน์มากเกินไปหรือเปล่า? เหตุผลของการดื่มน้ำอัลคาไลน์ คือ การที่แร่ธาตุถูกละลาย หรือ แตกตัวในน้ำ ร่างกายของเรามีสารที่ผ่อนความเป็นกรด หรือ ความเป็นด่าง เพื่อที่จะคงความเป็นค่าความเป็นด่าง หรือ ความเป็นกรด ในร่างกายไม่ให้มีมากเกินไป (เช่น สารฟอสเฟต, สารคาร์บอเนต) อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราดื่มน้ำอัลคาไลน์มากเกินไป ร่างกายคุณก็จะไม่มีความเป็นด่าง หรือความเป็นอัลคาไลน์เกินความต้องการ การที่ร่างกายที่มีความเป็นกรดมากเกิน เนื่องจากอาการเจ็บป่วยจาก โรคเบาหวาน, โรคไต, โรคผู้สูงอายุ หรือ โรคเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ กรดที่เป็นของเสียในร่างกายที่สะสมในร่างกายของเรา ถ้าค่าระดับค่า pH ในร่างกายตกลงต่ำกว่า 6.7 เราอาจเสียชีวิตได้ ถ้าดื่มน้ำอัลคาไลน์ สภาวะความเป็นกรดในท้องจะมีค่าเป็นกลาง หรือไม่? สสารค่าความเป็นกรด เเละด่าง มีค่า pH ระหว่าง 1 ถึง 14 ก่อนที่คุณจะดื่มน้ำอัลคาไลน์ คุณรู้ว่าค่า pH ระดับไหนที่เหมาะสม ในทางทฤษฎี 1/100,000 ของอัลคาไลน์ เเละสภาวะของกรดภายในท้อง ระดับ pH คือ 1/100 หรือ อีกนัยยะหนึ่ง คือ สภาวะกรดในท้อง มีมากกว่า 100 เท่าของความหนากว่า น้ำอัลคาไลน์ ในวันหนึ่ง น้ำกรดในช่องท้อง จำนวน 3 ลิตร ทำให้เกิดความเป็นกลางในร่างกายจะต้องการ น้ำอัลคาไลน์จำนวน 3,000 ลิตร ซึ่งหมายถึง 1,000 เท่า ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าความเป็นกรดในท้องจะมีค่าความเป็นกลาง น้ำอัลคาไลน์จะประกอบไปด้วยเเร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เมื่อคุณดื่มน้ำอัลคาไลน์


น้ำอัลคาไลน์สามารถนำไปต้มให้เดือดได้หรือไม่? เเม้การที่จะต้มน้ำเพื่อชำระล้างร่างกาย เเต่คุณค่าหรือประสิทธิภาพของ น้ำอัลคาไลน์ก็จะไม่เสื่อมไป แต่อย่างไรก็ตาม คุณควรหลีกเลี่ยงการนำเอา น้ำอัลคาไลน์ไปต้ม เพื่อดื่มน่าจะเป็นการดีกว่า ส่วนน้ำที่มีค่าความเป็นกรด ควรจะใช้ในทางที่เเตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพผิว ถ้าคุณเป็นคนที่มีผิวมัน คุณควรใช้น้ำที่มีค่าความเป็นกรดที่เข้มข้นซึ่งอาจเป็นระดับ 3 หรือ มากกว่า หรือ ถ้าคุณมีผิวที่สุขภาพดี คุณควรใช้น้ำที่มีค่าเป็นกรดในระดับที่ 1 หรือ จะเจือจางเป็นระดับ 0 สำหรับใช้ในการทำความสะอาดผิวหน้า เราสามารถใช้น้ำอัลคาไลน์ช่วยในการลดน้ำหนักได้หรือไม่? น้ำช่วยทำให้ระบบไหลเวียน เเละช่วยลดความอยากของอาหาร ซึ่งจะทำให้การควบคุมน้ำหนักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เราสามารถดื่มอัลคาไลน์ต้มได้หรือไม่? ถ้าเรานำน้ำอัลคาไลน์ไปต้ม ประสิทธิภาพของน้ำจะเสื่อมสภาพ และแร่ธาตุจำเป็นต่างๆ ทำให้ด้อยประสิทธิภาพลง ดังนั้นไม่ควรต้มน้ำอัลคาไลน์ สำหรับดื่ม แต่สามารถนำไปใช้ทำอาหาร เครื่องดื่มเช่น ชา และกาแฟ มีประจำเดือนมามากหลังจากที่ดื่มน้ำอัลคาไลน์? น้ำ ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดี ถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีประจำเดือนไม่ปกติ หรือระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี คุณควรที่จะเลือกดื่มน้ำเป็นจำนวนมากๆ ถ้าคุณมีอาการปวดประจำเดือน หรือมีประจำเดือนน้อย สีคล้ำ ดังนั้น การดื่มน้ำอัลคาไลน์จะช่วยทำให้ ประจำเดือน มีจำนวนปกติ เเละมีสีที่ดีขึ้น โดยเฉพาะน้ำอัลคาไลน์นั้น มีศักยภาพในการดูดซึมเร็ว ทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดภายในหมุนเวียนได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลใดๆ ทำไมน้ำที่มีเเร่ธาตุจึงมีความจำเป็น? 1) น้ำที่มีเเร่ธาตุจะช่วยในการสร้างรูปเเบบ เเละคงไว้น้ำที่มีโครงสร้างรูปทรงหกเหลี่ยม 2) ช่วยปรับสมดุลสภาวะของร่างกายให้ดีขึ้น สำหรับคนที่รับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดมากเกินไป หรือคนที่ร่างกายที่มีเเร่ธาตุไม่เพียงพอ 3) ช่วยทำให้ระบบเคลื่อนไหวน้ำในร่างกาย รวมถึงทำให้น้ำมีชีวิตพร้อมจะหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย 4) ช่วยป้องกันโรค เช่น โรคหัวใจ ฟองอากาศในน้ำอัลคาไลน์ คืออะไร? น้ำถูกเเยกส่วนทำให้มีการเคลื่อนที่ของไอออน มีฟองอากาศของ ไฮโดรเจน (Hydrogen) ในฝั่งของน้ำอัลคาไลน์ เเละมีฟองอากาศของอ๊อกซิเจน ในฝั่งของน้ำที่มีค่าเป็นกรด จะมีฟองอากาศของ ไฮโดรเจน มีประสิทธิภาพทำให้ขาว ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเข้มข้นในกระเพาะอาหาร และช่องท้อง เราสามารถเก็บรักษาน้ำอัลคาไลน์ได้อย่างไร? น้ำอัลคาไลน์สามารถ กำจัดกลิ่นคลอรีนได้ ในกรณีที่คุณจะเก็บรักษา น้ำอัลคาไลน์ คุณควรที่จะเก็บในอุณหภูมิห้อง เเละดื่มให้หมดภายใน 1 สัปดาห์ ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็น ควรปิดฝาให้เเน่น เเละดื่มให้หมดภายใน 3 วัน เพื่อที่สาร และแร่ธาตุต่างๆ ยังคงสภาพที่ดี อีกทั้งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ ค่าความเป็นอัลคาไลน์ ระดับไหน ที่เพียงพอต่อร่างกาย? ระดับค่า pH ความเป็นอัลคาไลน์ ระดับที่ 8.5 - 9.0 ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างง่าย เเต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณดื่มน้ำจากก๊อกน้ำธรรมชาติ หรือ น้ำอาร์โอ (reverse osmosis water) มาก่อนหน้านี้ หรือมาโดยตลอด ในการดื่มครั้งเเรกของน้ำอัลคาไลน์จะมีความเเตกต่างทางด้านความหนาเเน่น ของเเร่ธาตุ หรือผลข้างเคียงของการเปลี่ยนของการดื่มน้ำเล็กน้อย ซึ่งคุณควรจะเริ่มต้นในระดับ 1 (pH 7.0 – 8.0) เป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เเรก หลังจากนั้นก็สามารถปรับค่าอัลคาไลน์ เป็นค่า pH 8.5 – 9.0 หลังจากที่ดื่มน้ำอัลคาไลน์เเล้วมีผื่นเเดงบนผิวหนัง เพราะอะไร? อาการดังกล่าวนี้เป็นสัญลักษณ์ของทั่วๆ ไปที่ร่างกายได้ปรับสภาพเเล้ว ยกตัวอย่างเช่น คนที่มีปัญหาสภาวะท้องไม่ดี เมื่อรับประทานยาเเล้วร่างกาย จะถูกปรับให้ดีขึ้น ซึ่งอาจก่อเกิดภาวะท้องเสียได้ สาเหตุของการเกิดผิวผื่นเเดง หลังจากที่เราได้ดื่มน้ำอัลคาไลน์ อาจเกิดขึ้นได้ เพราะของเสียที่สะสม ในร่างกายมานาน ได้มีการละลายเเละดูดซึม ทำให้ของเสียเหล่านี้กระตุ้นสภาพผิวหนังให้เกิดผื่นเเดงได้ มันสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผิวหนังมีภาวะของเสียมากเกิน หรือกักเก็บโรคเรื้อรังต่างๆ การที่ร่างกายถูกสลายของเสีย ทำให้เกิดอาการคันชั่วคราวเท่านั้น เเต่ในที่สุดร่างกายก็จะขับของเสียเหล่านี้ออกจากร่างกาย โดยการปัสสวะออกไป ในกรณีที่มีภาวะการคันอย่างรุนเเรงทางผิวหนัง ควรลดระดับการดื่มน้ำอัลคาไลน์มาหนึ่งระดับ พร้อมกับนำน้ำที่มีค่าความเป็นกรดฉีดบริเวณที่คันดังกล่าว จะรักษาอาการท้องผูกได้อย่างไร? เหตุผลหลักของอาการท้องผูก เนื่องจาก ความเครียด รับประทานอาหารที่มี ใยอาหารไม่เพียงพอ หรือการที่จำกัดอาหารมากเกินไป รวมไปถึงระบบการ ดูดซึมอาหารที่ไม่ดีพอ น้ำอัลคาไลน์สามารถช่วยทำให้ระบบการทำงานในระบบภายในช่องท้อง เเละยังช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ ที่ช่วยกำจัดอาการ ท้องผูก อย่างไรก็ตาม ถ้าร่างกายยังเกิดความเครียด หรือการกินเนื้อสัตว์เป็นจำนวนมาก ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสอาการท้องผูก เเละยากต่อการเยียวยาอาการท้องผูกให้หายสนิท การรักษาอาการท้องผูกให้ดีขึ้นนั้น คุณควรดื่ม น้ำอัลคาไลน์ประมาณ 4 – 5 ลิตร ต่อวัน เเละหลีกเลี่ยงภาวะความเครียด เเละปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ เหมาะสม หลังจากที่ได้ดื่มน้ำอัลคาไลน์เเล้ว มีความรู้สึกว่าท้องผูกเล็กน้อย เกิดจากอะไร? การที่คุณได้ดื่มน้ำอัลคาไลน์ที่มีเเร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากเกินปกติ จากน้ำดื่มทั่วๆ ไป อาจจะทำให้เกิดอาการท้องผูกชั่วคราว ดังนั้นเมื่อเกิดอาการเช่นนี้ควรลดจำนวนน้ำที่ดื่มให้เหมาะสมในระยะเเรก สารที่รวมตัว เเละตกตะกอนในภาชนะขวดน้ำที่ใส่น้ำอัลคาไลน์ คืออะไร? นั่นคือ เเร่ธาตุเเคลเซี่ยม เราสามารถล้างด้วยน้ำกรด หรือน้ำส้มสายชู