ค่า pH

การพิสูจน์ค่า PH ของน้ำอัลคาไลน์

น้ำอัลคาไลน์มีวิธีการผลิตด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตน้ำอัลคาไลน์โดยผ่านเครื่องกรองน้ำ หรือกระบวนการ Ionization และการผลิตน้ำอัลคาไลน์ด้วยกระบวนการทางเคมี โดยน้ำที่ผ่านกระบวนการ Ionization นั้นจะมีความแข็งแกร่งของความเป็นด่างมากกว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการเคมี สามารถทำการพิสูจน์ค่า pH ของน้ำได้ด้วยการเติม CO2 ลงในน้ำเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยน้ำบริสุทธิ์จะมีค่า pH อยู่ที่ 7 ทำให้น้ำเป็นเครื่องดื่มที่มีค่าเป็นกลาง อย่างไรก็ตาม น้ำส่วนใหญ่มีอนุภาคที่อาจเปลี่ยนค่า pH จาก 6.5 (มีความเป็นกรดเล็กน้อย) เป็น 8.5 (มีค่าเป็นด่าง)

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา น้ำด่าง หรือน้ำอัลคาไลน์ กำลังเป็นที่นิยม เป็นเทรนด์สุขภาพใหม่ โดยมีการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณต่างๆ เช่น ลดภาวะกรดเกินในร่างกายที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ช่วยลดอาการกรดไหลย้อน ชะลอวัย เป็นต้น

คุณสามารถหาซื้อน้ำอัลคาไลน์ได้หลากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นตามน้ำอัลคาไลน์บรรจุขวดจากร้านสะดวกซื้อ ออนไลน์ หรือซื้อเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์เพื่อทำน้ำอัลคาไลน์สำหรับอุปโภคบริโภคเองที่บ้านของคุณ

โดยในวันนี้เราจะพูดถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ และน้ำขวดอัลคาไลน์ ด้วยการทดสองค่า pH กันค่ะ

ค่า pH

ค่า pH คืออะไร?

ค่า pH คือตัวระบุจำนวนหรือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน ซึ่งเป็นการวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำ สารละลาย หรือของเหลวต่างๆ หากมีค่า pH ต่ำกว่า 7 แสดงว่า มีไฮโดรเจนไอออนจำนวนมากขึ้น ทำให้น้ำเป็นกรด ในทางตรงกันข้าม หากค่า pH สูงกว่า 7 จะบ่งชี้ว่า มีไฮโดรเจนไอออนน้อยลง ทำให้น้ำเป็นด่าง

โดยระดับ pH จะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 14 สิ่งใดก็ตามที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 จะเป็นกรด, สูงกว่า 7 จะเป็นด่าง, และมีน้ำบริสุทธิ์ที่มีค่า pH เป็นกลางอยู่ที่ 7

น้ำอัลคาไลน์มีกี่ประเภท?

คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่า น้ำอัลคาไลน์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำอัลคาไลน์แบบปกติ และน้ำอัลคาไลน์จากการทำปฏิกิริยา Ionization หรือการแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำมีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะสามารถแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของความเป็นด่างของน้ำอัลคาไลน์

โดยวิธีการผลิตน้ำอัลคาไลน์นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่ การผลิตน้ำอัลคาไลน์โดยผ่านเครื่องกรองน้ำ หรือกระบวนการ Ionization และการผลิตน้ำอัลคาไลน์ด้วยกระบวนการทางเคมี

น้ำขวดอัลคาไลน์ส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการทางเคมี โดยการเติมแมกนีเซียม (Magnesium) หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) ที่รู้จักกันในชื่อ เบกกิ้งโซดา (Baking Soda) ลงในน้ำ เพื่อเพิ่มค่า pH ให้กับน้ำ และสร้างน้ำอัลคาไลน์ขึ้นมา

หากคุณต้องการทดลองทำน้ำอัลคาไลน์ด้วยกระบวนการทางเคมีที่บ้าน คุณสามารถนำเบกกิ้งโซดาเติมลงในน้ำประปาได้ แต่ไม่แนะนำ เพราะคุณจะได้เพียงน้ำรสชาติแย่ และไม่มีประโยชน์ตามที่คุณต้องการ

การทดสอบค่า pH ของน้ำอัลคาไลน์

โดยวันนี้เราจะมาดูการพิสูจน์ค่า pH ของน้ำอัลคาไลน์ที่ทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า ,Aqua Ionizer Pro ได้มีการทำวีดีโอการทดสอบที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ และน้ำขวดอัลคาไลน์ ด้วยการทดสองค่า pH กันค่ะ

file-2103535

เนื่องจากไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงรสชาติของน้ำในการพิสูจน์ความเป็นด่างของน้ำผ่านวีดีโอได้ ทาง Aqua Ionizer Pro จึงใช้วิธีการเป่าฟองลงในน้ำอัลคาไลน์ทั้งแบบขวดและแบบที่ผ่านกระบวนการ Ionization เพื่อพิสูจน์ในเรื่องของค่า pH แทน

เพราะขณะที่คุณเป่าฟองลงในน้ำนั้น จะสร้างคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ให้กับน้ำในทันที ซึ่ง CO2 จะทำปฏิกิริยากับน้ำ ส่งผลให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นกรดมากขึ้น

ทางผู้ทดสอบได้นำน้ำมาทั้งหมด 5 ขวดจาก 5 แบรนด์ที่แตกต่างกัน และน้ำอัลคาไลน์ที่ผ่านกระบวนการ Ionization มา 2 แก้ว โดยทำการหยดสารทดสอบค่า pH ของน้ำลงในทุกแก้ว

file-9379056

ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า น้ำที่ผ่านกระบวนการ Ionization จะมีสีม่วง แสดงถึงความเป็นด่าง ในขณะที่น้ำจากขวดซึ่งผ่านกระบวนการทางเคมีนั้นจะมีสีเหลืองและเขียว แสดงให้เห็นถึงความเป็นกรดและกลาง ตามลำดับ

file-5798834

หลังจากนั้นผู้ทดสอบได้ทำการเติม CO2 ลงในน้ำอัลคาไลน์ทุกแก้วโดยการเป่าลมเข้าไป ซึ่งแก้วที่เป็นน้ำผ่านกระบวนการ Ionization นั้น ไม่เปลี่ยนสีเลยแม้แต่น้อย ในขณะที่น้ำขวดผ่านกระบวนการทางเคมีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่เข้มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเป็นกรดที่มากขึ้น

ความแข็งแกร่งของความเป็นด่างในน้ำที่ผ่านกระบวนการ Ionization นั้นไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเหมือนกับการเติมสารเคมี ดังนั้น CO2 จึงไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงน้ำ จึงทำให้ไม่เปลี่ยนสี แต่น้ำที่ผ่านกระบวนการเคมี

เมื่อเติม CO2 เข้าไปจะทำให้สารเคมีในน้ำเคลื่อนที่ และเปลี่ยนเป็นกรดได้

ถึงแม้สารเคมีที่อยู่ในน้ำยังคงอยู่ แต่เท่านี้คุณสามารถบอกได้ว่า CO2 ส่งผลอย่างไรต่อน้ำที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการที่แตกต่างกัน

file-5437186

มากไปกว่านั้น หากคุณต้องการดูว่าน้ำจากกระบวนการ Ionization นั้นมีประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของความเป็นด่างมากเพียงใด คุณสามารถนำน้ำดังกล่าวเทใส่ไปในน้ำที่มีค่า pH เป็นกรด เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพียงเทเติมเข้าไป ก็สามารถทำให้น้ำจากกระบวนการเคมีเปลี่ยนสีเป็นด่างได้

คุณสามารถลองนำเอาวิธีนี้ไปพิสูจน์ หรือทดสอบค่า pH ของน้ำที่บ้านคุณได้ด้วยตัวเอง และหากคุณสนใจหรือกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ สามารถสอบถามและเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ LIVEHEALTHY เพื่อใช้กรองน้ำได้ มีรุ่นให้เลือกมากมาย สามารถทำได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น อีกทั้งยังสะอาด สะดวก ทนทาน ปลอดภัยอีกด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart