แหล่งน้ำดิบ

แหล่งน้ำดิบมีผลต่อเครื่องกรองน้ำไหม เลือกเครื่องกรองแบบไหนดี

หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนว่าแหล่งน้ำดิบมีผลต่อเครื่องกรองน้ำพอสมควร หากแหล่งไม่มีคุณภาพ ไม่ผ่านการกรองมาก่อนก็อาจมีผลต่อคุณภาพการกรองน้ำที่แย่ลงและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวได้หากดื่มน้ำที่กรองไม่ดีเป็นเวลานาน วันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกเครื่องกรองน้ำให้เหมาะกับแหล่งน้ำที่คุณใช้กรองกันค่ะ

แหล่งน้ำดิบมีอะไรบ้าง

1. น้ำผิวดิน

เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนจนมีโครงสร้างที่สามารถกักเก็บน้ำปริมาณมากเอาไว้ได้ ไม่ได้เกิดจากการขุดหน้าดินลงไปเหมือนน้ำบาดาล น้ำผิวดินมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากฝนตกลงมามากและมีปริมาณน้ำไหลลงมารวมกันเป็นแอ่งน้ำ เช่น คลอง บึง แม่น้ำ ทะเล ส่วนแหล่งน้ำผิวดินที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินให้เป็นบ่อหรือแอ่งขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการในการใช้งานทางการเกษตร เช่น เขื่อน ฝายน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น

2. น้ำบาดาล

เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากน้ำผิวดินไหลซึมลงสู่ใต้ผิวโดยมีน้ำจำนวนหนึ่งไหลซึมตามช่องระหว่างเม็ดหินดินทราย ส่วนน้ำที่เหลือจะไหลซึมและถูกกักเก็บไว้ตามรอยแตกต่าง ๆ ที่อยู่ในชั้นหินที่ไม่ซึมน้ำ ข้อดีของน้ำจากแหล่งน้ำชนิดนี้จะปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ แต่ก็อาจมีแร่ธาตุรวมอยู่ด้วยระหว่างที่ไหลลงมาจากชั้นดินหรือชั้นหิน

3. น้ำกร่อย

เป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการผสมกันของน้ำจืดและน้ำเค็มตามชายทะเล พบได้ตามปากอ่าวแม่น้ำออกทะเล แหล่งน้ำชุมชน หรือโรงงานก็ได้เช่นกัน ทำให้น้ำที่ได้มีแร่ธาตุหลากหลายชนิดและมีค่า pH เป็นด่างอ่อน ๆ อยู่ที่ประมาณ 7.3-8.5 น้ำชนิดนี้อาจไม่ส่งผลต่อการใช้อุปโภคมากนักแต่มีผลต่อการบริโภคดื่มกินเพราะมีส่วนผสมของโซเดียมมากเกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน

แหล่งน้ำดิบมีผลต่อเครื่องกรองน้ำอย่างไร

แม้ว่าในปัจจุบันผู้คนจะอุปโภคบริโภคจากแหล่งน้ำดิบอย่างน้ำประปา แต่ยังมีอีกหลายคนที่ต้องใช้แหล่งน้ำดิบจากน้ำกร่อยหรือน้ำบาดาลเนื่องจากพักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งน้ำเหล่านี้ โดยแหล่งน้ำกร่อยและน้ำบาดาลจะเป็นน้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำมาก่อน จึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันที หรือหากนำมากรองด้วยวิธีกรองน้ำแบบธรรมชาติก็ยังเสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อนไหลปนมาอยู่ในน้ำกรองอยู่ดี เนื่องจากสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำจะมีโมเลกุลเล็กพอที่จะไหลผ่านระบบการกรองด้วยวิธีธรรมชาติหรือการกรองด้วยเครื่องกรองน้ำทั่ว ๆ ไปที่มีไส้กรองที่มีความละเอียดไม่เพียงพอได้ง่าย ๆ เลยค่ะ แตกต่างจากการกรองน้ำที่มาจากน้ำประปาซึ่งผ่านการปรับปรุงคุณภาพและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนและสารส้มมาแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งสารที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว ต่อให้ใช้เครื่องกรองแบบมาตรฐานก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่อย่างใด ดังนั้นแหล่งน้ำดิบจึงมีผลต่อการกรองน้ำบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันค่ะ

ดื่มน้ำจากแหล่งน้ำดิบตรง ๆ เลยได้ไหม

ไม่ได้ค่ะ เพราะน้ำจากแหล่งน้ำดิบไม่ได้ผ่านการกรองมาก่อนจึงมีสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการท้องร่วง อาเจียนจากแบคทีเรียและสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษต่อร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันหรือสะสมในร่างกายในระยะยาวได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้หากนำมาใช้อุปโภคก็อาจมีผลทำให้สิ่งของมีปัญหา ชำรุดไวกว่าอายุการใช้งานได้อีกด้วยนะคะ

แหล่งน้ำดิบแต่ละแบบ ควรใช้เครื่องกรองแบบไหนบ้าง

1. หากเป็นน้ำกร่อยหรือน้ำบาดาล

แนะนำให้ใช้เครื่องกรองน้ำระบบ RO ค่ะ เพราะแหล่งน้ำดิบทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่ได้ผ่านการกรองสิ่งปนเปื้อนมาก่อน จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องกรองน้ำคุณภาพสูง มีไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดสูงถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งเป็นความละเอียดที่ไม่มีสิ่งใดไหลผ่านไปได้ยกเว้นน้ำบริสุทธิ์เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ดื่มน้ำที่สะอาด 100% แต่หากคุณใช้เครื่องกรองน้ำระบบอื่นก็จะเสี่ยงต่อสิ่งปนเปื้อนไหลเข้าไปในน้ำกรองได้อยู่ดี

2. หากเป็นน้ำประปา

เนื่องจากน้ำประปาเป็นน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วในระดับนึงแต่ก็ไม่สามารถนำมาดื่มได้ทันทีเนื่องจากระบบแรงดันน้ำประปาในประเทศไทยยังต่ำกว่าแรงดันน้ำประปาในหลาย ๆ ประเทศ จึงมีสิ่งแปลกปลอมไหลซึมเข้าสู่ท่อได้ง่ายแต่สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู่น้ำประปานั้นสามารถกรองได้ด้วยเครื่องกรองน้ำทั่วไป ใช้ได้ทุกระบบกรองน้ำ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนเลยค่ะ

เครื่องกรองน้ำระบบ RO ดีอย่างไร

เครื่องกรองน้ำ RO มีประสิทธิภาพในการกรองที่สูงกว่าระบบอื่นเนื่องจากมีไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดมากถึง 0.0001 ไมครอน แตกต่างจากสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่มีอยู่ประมาณ 0.02-0.00027 ไมครอน จึงสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนจากแหล่งน้ำได้ทุกชนิด อีกทั้งมีระบบกรองมากถึง 5 ขั้นตอนจึงช่วยให้กรองน้ำได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำของเครื่องกรองน้ำ RO ยังนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกนำมาดื่มกินแล้วยังช่วยประหยัดสารเคมีในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนน้ำที่ปล่อยทิ้งนั้นก็สามารถนำไปใช้รดต้นไม้หรือล้างทำความสะอาดรถได้อีกด้วยค่ะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: เครื่องกรองน้ำระบบ ro ดีกว่าระบบอื่นอย่างไร เราจะเล่าให้ฟัง

เครื่องกรองน้ำ RO ทำไมต้อง Live Healthy

สำหรับใครที่ต้องการดื่มน้ำสะอาดและกำลังมองหาเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีระบบกรองน้ำดื่มคุณภาพดี การันตีด้วยรีวิวจากผู้ใช้มากมาย และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ทางเรา LIVE HEALTHY มีเครื่องกรองน้ำด่างจัดจำหน่ายหลากดีไซน์หลายประเภท ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบตั้งพื้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เราเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์ชั้นนำจากบริษัท KYK CO.,LTD ของเกาหลีมาอย่างยาวนานถึง 13 ปี ตัวเครื่องสามารถผลิตน้ำที่ให้ค่า pH ได้ถึง 9 ระดับ แถมยังมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป นอกจากการใช้งานที่คุ้มค่าแล้ว ทางเรายังมีบริการหลังการขายแบบ On Site Service โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแลเครื่องกรองน้ำของท่านถึงที่บ้าน หากใครกังวลใจเรื่องไส้กรองตกรุ่น ทางเรามีไส้กรองพร้อมเปลี่ยนทันที สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกลิงก์นี้ได้เลยค่ะ

บทความที่น่าสนใจ

Shopping Cart